Byten och returer

BYTEN OCH RETURER

Larimar AB (556937-6766) bedriver verksamhet för www.lilyandrose.se. Nedanstående regler gäller för Byten och Returer.

Vid reklamation/retur ange alltid Ert ordernummer.

Det är alltid 1 års garanti på de produkter du köper. Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid en ny eller nya delar. Däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. 

Om Ni ångrat Ert köp eller bara vill byta er vara ange alltid Ert ordernummer.

Ni har full ångerrätt i 14 dagar från det att ni tagit emot varorna, förutsatt att ni inte använt varorna, och att de returneras i originalskick och originalförpackning. Vid retur står ni för transportrisken och frakten. Vid retur av varor anger ni ordernummer och namn. Återbetalning sker efter vi fått godkänd retur av er. 

OBS! Varor som är plomberade får ej plomberingen brytas om du vill göra retur. Vi gör inget återköp på produkter med bruten plombering.

Om Ni har betalt med faktura är det viktigt att varorna returneras innan fakturan förfaller. För att slippa extra avgifter så meddela oss så snart som möjligt.

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och tillämpar Distans och Hemköpslagen.

Skicka returer till: 

Larimar AB

Västra Hamngatan 20

411 17 Göteborg

Skador på paket

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till ditt ombud. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).